AVICENNA.LV

SIA „AVICENNA.LV” nodibināta 2009.g. 11. novembrī.

Ja dibināšanas datuma izvēle neprasa komentārus, tad par nosaukuma izvēli ir nepieciešams skaidrojums.

Avicenna
AVICENNA
Persiešu mediķis, filozofs, pedagogs, ķīmiķis un astronoms Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina (dzīvojis 980. - 1037.) Eiropā pazīstams ar vārdu AVICENNA.

Avicenna darbi medicīnas teorijā, ētikā, dabaszinībās ir izpētes objekts vairāku specialitāšu pārstāvjiem visā pasaulē vēl šobaltdien.

Dibinot savu uzņēmumu pasaules ekonomikas krīzes laikā, mēs vēlējamies kļūt par uzticamu palīgu pacientiem un mediķiem, pilnveidot viņu izpratni par veselības kopšanu un sāpju aprūpi.

Mūsu mērķis ir rast harmoniju starp klasiskajām un modernajām ārstniecības metodēm, izmantot visu labāko, ko radījuši mūsu priekšnācēji, rūpīgi sekojot modernām attīstības tendencēm medicīnas zinātnē un praksē.

Mūsu uzdevums ir izprast Jūsu vajadzības un piepildīt Jūsu cerības.

Mēs esam atnākuši uz ilgu laiku!

Elina Vidze

Elīna Vidze
SIA”AVICENNA.LV”
valdes locekle